Klient indywidualny

Serwis sprzętu komputerowego, oprogramowania i ekspertyza techniczna

Świadczymy usługi serwisowe na terenie powiatu strzyżowskiego, w zakresie naprawy oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Wykonujemy ekspertyzy uszkodzonych komputerów. Oferujemy stałe doradztwo i wsparcie techniczne w przypadku jakichkolwiek sytuacji awaryjnych wynikających z użytkowania sprzętu komputerowego i jego oprogramowania. Zapraszamy do profesjonalnego serwisu w Strzyżowie.

  Instalujemy i konfigurujemy urządzenia

  Oferujemy usługi serwisowe z zakresu instalacji i konfiguracji urządzeń komputerowych i peryferyjnych. Dobieramy odpowiednie sterowniki pozwalające na prawidłowe współdziałanie urządzenia z komputerem.

  Montujemy podzespoły

  Usprawniamy pracę komputera wyposażając go w podzespoły. Dostosowujemy pracę komputera do indywidualnych potrzeb klientów wykorzystujących go do celów biznesowych lub rozrywkowych.

  Czyścimy i naprawiamy sprzęt komputerowy

  Zapewniamy przegląd, serwis oraz wymianę podzespołów komputera, które mogą być przyczyną niestabilnej pracy systemu komputerowego.

  Usprawniamy pracę systemu komputerowego

  Instalujemy i reinstalujemy systemy, zakładamy i konfigurujemy pocztę e-mail oraz przyspieszamy i usprawniamy pracę systemu. Odzyskujemy utracone dane z różnych nośników.

  Instalujemy i reinstalujemy system

  Oferujemy kompleksową instalację i reinstalację systemu Windows wraz z konfiguracją i instalacją sterowników. Instalujemy programy i sterowniki wykorzystywane do celów biznesowych lub rozrywkowych oraz darmowe pakiety biurowe OpenOffice usprawniające codzienną pracę.

  Zakładamy i konfigurujemy pocztę e-mail

  Zakładamy konta poczty elektronicznej i konfigurujemy program pocztowy.

  Przyspieszamy i usprawniamy pracę systemu

  Stosujemy oprogramowanie służące do odinstalowania zbędnych aplikacji, oczyszczające dysk z obciążających go wpisów w rejestrze systemowym i w efekcie usprawniające prace systemu komputerowego.

  Odzyskujemy utracone dane

  Odzyskujemy dane z każdego nośnika. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo oraz poufność odzyskiwanych danych.

  Wykonujemy ekspertyzy uszkodzonych komputerów

  Wykonujemy ekspertyzy uszkodzonego sprzętu komputerowego,  na skutek awarii ( przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowań atmosferycznych). Oceniamy stan techniczny komputerów, opisujemy zużycie i przygotowujemy pisemne sprawozdanie.